Nagrody Najlepsze Medyczne SPA
Głosowanie Prestige SPA Awards


Facebook "Malinowy Zdrój - naturalne metody leczenia i rehabilitacji"

31.07.2019

Super KONKURS: Wygraj z Nami zestaw Balneokosmetyków!

Zapraszamy na naszego Facebooka - "Malinowy Zdrój - naturalne metody leczenia i rehabilitacji" https://bit.ly/2XLHZau


REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Hotel Medical Spa Malinowy Zdrój należący do spółki Malinowe Hotele Sp. z o.o.

2. Termin trwania konkursu jest podany w poście.

3. Wyniki zostaną ogłoszone zgodnie z informację zamieszczoną w poście.

4. Zwycięzca ma 7 dni od ogłoszenia wyników na zgłoszenie się z adresem do Organizatora konkursu (poprzez e-maila: marketing@malinowyzdroj.pl lub wiadomość prywatną na Facebooku).

5. Każdy uczestnik powinien mieszkać na terenie Polski lub mieć polski adres korespondencyjny.

6. Nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy w ciągu 7 dni od przesłania adresu korespondencyjnego.

7. Informujemy, że Facebook nie jest w żaden sposób związany z konkursem.

8. Warunki udziału w konkursie są podane w poście konkursowym.

9. Udział w konkursie jest dobrowolny.

10. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.

Ponadto informujemy, że:

1. Administratorami danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy konkursu jest firma Malinowe Hotele Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu-Zdroju (28-131) przy ul. Leśnej 7.

2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a dane zwycięzców w celu przekazania im nagrody.

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, a w przypadku zwycięzcy: także adres zamieszkania i nr telefonu.

5. Organizator zobowiązuje się zapewnić środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia Państwa danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem osób nieupoważnionych, ich  zniszczeniem lub nieuprawnionym udostępnieniem.

6. Dostęp do danych osobowych zostanie udzielony tylko osobom posiadającym pisemne upoważnienie administratora do przetwarzania danych osobowych. Osoby dopuszczone do kontaktu  z danymi osobowymi są zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych osobowych.

7. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być  wyłącznie upoważnione podmioty, które na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora.

8. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z prawa do cofnięcia zgody należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-mail marketing@malinowyzdroj.pl

9. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych. W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-mail marketing@malinowyzdroj.pl

10. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

11. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu.

12. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą poddawane profilowaniu.

13. Dane zwycięzcy nie będą przetrzymywane dłużej, niż jest to wymagane do realizacji celu (po przekazaniu nagrody będą usuwane).
AktualnościRezerwacja telefoniczna

+48 41 370 4000Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o leczeniu uzdrowiskowym, atrakcjach regionu i promocyjnych cenach w Malinowym Zdroju zapisz się do naszego newslettera. Klikając "Zapisz się" zgadzasz się z następującą treścią: "Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)"

skocz do góry
Hotel**** Medical Spa Malinowy Zdrój
ul. Leśna 7, 28-131, Solec-Zdrój, woj. Swiętokrzyskie
Tel. 41 370 4000
realizacja