Nagrody Najlepsze Medyczne SPA
Głosowanie Prestige SPA Awards


Wędkarstwo

Zapraszamy do wędkowania w Solcu Zdroju
Gorąco zachęcamy wszystkich miłośników amatorskiego połowu ryb do skorzystania z możliwości wędkowania nad zalewem w Solcu-Zdroju. Zalew położony jest w odległości ok. 200 m od hotelu Malinowy Zdrój. Połowy ryb należy poprzedzić obowiązkowym wykupieniem składki zgodnie z tabelą umieszczoną w poniższym Regulaminie połowu ryb. Składki można uiszczać u Pana Henryka Wiśniewskiego kontaktując się z nim pod numerem telefonu: (0-41) 377 65 19 lub pod adresem domowym na ul. Słonecznej 11 w Solcu-Zdroju.REGULAMIN połowu ryb na zbiorniku w Solcu Zdroju


§1
Właścicielem łowiska jest Urząd Gminy w Solcu Zdroju, a gospodarzem jest PZW Koło Busko Zdrój Sekcja Terenowa Solec Zdrój
§2
Do połowu ryb uprawnieni są członkowie PZW Koło Busko Zdrój Sekcja Terenowa Solec Zdrój po opłaceniu składki członkowskiej i okręgowej oraz składki dodatkowej na zagospodarowanie i ochronę łowiska w Solcu Zdroju. Osoby dokonujące po raz pierwszy opłaty całorocznej zobowiązane są do uiszczenia jednorazowej opłaty wpisowej.
§3
Osoby nie zrzeszone w PZW mają prawo do wędkowania po wykupieniu składki na zagospodarowanie i ochronę łowiska w Solcu Zdroju.
§4
Składki na zagospodarowanie i ochronę zbiornika raz wniesione nie podlegają zwrotowi , a jej wysokość ustala Walne Zgromadzenie Sekcji.
§5
Połów ryb odbywa się zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb i Regulaminem łowiska.
§6
Wędkarz przebywający na łowisku jest zobowiązany do:
   1.  bezwzględnego przestrzegania w/w Regulaminów,
  2.  stosowania się do zaleceń gospodarza łowiska, który ma prawo do kontroli połowów oraz ilości złowionych ryb w każdej chwili, jeśli uzna to za konieczne,
  3.  siatka do przechowywania Ryb znajduje się na stanowisku wędkującego,
  4.  po złowieniu kompletu ryb wędkarz jest zobowiązany opuścić łowisko.
§7
Osoby wędkujące na łowisku posiadają prawo kontroli prawidłowości połowów innych wędkarzy.
§8
Zabrania się połowu ryb ze sprzętu pływającego.
§9
W okresie od 1 maja do 30 września obowiązuje zakaz łowienia na zbiorniku nr 1 (rekreacyjnym) w godz. od 10.00 do godz. 22.00. Natomiast na zbiorniku nr 2 wolno łowić od świtu do zmierzchu.
 Łowienie nocne wyłącznie z piątku na sobotę oraz z soboty na niedziele na zbiorniku nr 1.
§10
Obowiązuje bezwzględny zakaz patroszenia i obierania złowionych ryb na łowisku.
§11
Łowisko jest udostępnione przez cały rok, z wyjątkiem okresu określonego w
§12
Gospodarz łowiska zastrzega sobie prawo do okresowego 14 dniowego wyłączenia łowiska z połowów w związku z jego dorybianiem.
§13
Zarząd Sekcji nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób wędkujących oraz ich sprzęt.
§14
Środki uzyskane ze składek przeznaczone będą na ochronę, utrzymane i dorybianie łowiska.
§15
W przypadku ujawnienia naruszeń niniejszego Regulaminu i RAPR, pozwolenie na wędkowanie będzie natychmiast cofnięte, co skutkuje zakazem połowu ryb na łowisku w danym sezonie.
§16
Zarząd Sekcji zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach do prowadzenia zmian w Regulaminie w trakcie trwania sezonu połowów.
§17
Wprowadza się wymiary i limity ochronne dla:
karpia do 35cm, oraz powyżej 60 cm.
karp 2sz. dziennie,
szczupaka do 55 cm – 1 szt. dziennie
amura do 55 cm – 1 szt. dziennie
tołpygi do 50 cm – 1 szt. dziennie
sandacza do 55 cm – 1 szt. dziennie
kleń do 30 cm – 2 szt. dziennie
Suma dziennego połowu ryb limitowanych nie może przekroczyć 2szt, pozostałe gatunki ryb zgodnie z limitami i zasadami określonymi w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb.
Całkowity roczny limit połowu ryb nie może przekroczyć 30szt. (w tym 20szt. karpia oraz 10 szt. z pozostałych gatunków limitowanych)
Z chwilą opłacenia składki osoba wędkująca otrzymuje rejestr połowu ryb.


Składka na ochronę i zagospodarowanie łowiska wynosi:
1.    Członkowie PZW w powiecie Busko-Zdrój oraz mieszkańcy
Gminy Solec Zdrój    dorośli
młodzież do 18 lat    100zł
50 zł

2.    Członkowie innych Kół PZW:    1 dzień
do 3 dni
do 7 dni
do 1 miesiąca
cały rok 20 zł
40 zł
50 zł
80 zł
130zł
3.    Nie zrzeszeni dorośli mieszkańcy Powiatu Busko Zdrój    Cały rok 125zł
4.    Nie zrzeszeni dorośli spoza Powiatu Busko Zdrój 1 dzień
do 3 dni
do 7 dni
do 1 miesiąca
cały rok    25 zł
45 zł
60 zł
100zł
190zł
5    Opłata wpisowa (osoby dokonujące wpłaty całorocznej po raz pierwszy oraz mające przerwę w opłatach powyżej jednego roku)
    jednorazowa    50 zł

§19
Osoba wędkująca na łowisku musi posiadać przy sobie aktualne pozwolenie do połów ryb na łowisko w Solcu Zdroju.
§20
Osoba wędkująca zobowiązana jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 metrów, bez względu na stan jaki zastała przed rozpoczęciem połowu.
§21
W pozostałych nie uregulowanych Regulaminem sprawach obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.
Obowiązuje od 01.04.2013
Tel. 515187635
WędkarstwoRezerwacja telefoniczna

+48 41 370 4000Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o leczeniu uzdrowiskowym, atrakcjach regionu i promocyjnych cenach w Malinowym Zdroju zapisz się do naszego newslettera. Klikając "Zapisz się" zgadzasz się z następującą treścią: "Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)"

skocz do góry
Hotel**** Medical Spa Malinowy Zdrój
ul. Leśna 7, 28-131, Solec-Zdrój, woj. Swiętokrzyskie
Tel. 41 370 4000
realizacja