Nagrody Najlepsze Medyczne SPA
Głosowanie Prestige SPA Awards


Klauzula informacyjna w związku ze zwalczaniem Covid-19

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Malinowe Hotele Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu-Zdroju (28-131) przy ul. Leśnej 7, NIP: 678-14-01-345, REGON: 351061573.
2. W skład firmy Malinowe Hotele Sp. z o.o. w Solcu-Zdroju wchodzą podmioty:
- Malinowy Zdrój Hotel**** Medical Spa
- Malinowy Raj Mineral Hotel****
- Malinowy Dwór Hotel ****Medical Spa
- Baseny Mineralne Solec-Zdrój
- Balneokosmetyki
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@malinowehotele.pl  
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania obiektu w związku  z epidemią COVID-19
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
- art.9 ust.1 lit.i) RODO  (interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi),
-art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- wytyczne  Głównego Inspektoratu  Sanitarnego  z dnia 29  kwietnia 2020 r. dotyczące funkcjonowania hoteli, obiektów, pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, wydane na podstawie  art. 8a ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
6. Państwa dane osobowe:
- mogą być przekazywane wyłącznie tym odbiorcom-podmiotom, które współpracują z Administratorem lub ich podwykonawcom na podstawie zawartej umowy o współpracy w tym umowy powierzenia przetwarzania danych  osobowych, podmiotom uprawnionym do uzyskiwania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązującego przepisu prawa.
7. Podanie  danych osobowych  jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego
8. Państwa dane osobowe przechowywane będą:
- przez okres rozprzestrzeniani się  COVID-19.
9. Posiadają Państwo prawo:
-dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania;
-wniesienia sprzeciwu wobec dalszego  przetwarzania Państwa danych osobowych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( ul.Stawki 2, 00-913 Warszawa).
10. Państwa dane osobowe nie  podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 


Klauzula informacyjna w związku ze zwalczaniem covRezerwacja telefoniczna

+48 41 370 4000Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o leczeniu uzdrowiskowym, atrakcjach regionu i promocyjnych cenach w Malinowym Zdroju zapisz się do naszego newslettera. Klikając "Zapisz się" zgadzasz się z następującą treścią: "Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)"

skocz do góry
Hotel**** Medical Spa Malinowy Zdrój
ul. Leśna 7, 28-131, Solec-Zdrój, woj. Swiętokrzyskie
Tel. 41 370 4000
realizacja