Nagrody Najlepsze Medyczne SPA
Głosowanie Prestige SPA Awards


Wyjątkowy pomysł na Prezent. Odpoczynek w SPA

ODPOCZYNEK W SPA
Wyjątkowy pomysł na PREZENT

Wszyscy wiemy jak trudno jest wybrać odpowiedni prezent. Zwłaszcza, jeśli chcemy podarować coś bliskiej osobie - mamie, małżonkowi, najlepszej przyjaciółce ...
Prezent z okazji ślubu, urodzin, imienin, a może rocznicy ślubu rodziców?
Z przyjemnością pomożemy w zorganizowaniu jedynego w swoim rodzaju upominku.

Wykup zaproszenie do Malinowych Hoteli
i wynagrodź zdrowiem miłość swoich bliskich.


Dajemy Ci dwa rozwiązania, aby dopasować się do Twoich potrzeb:
1. ZAPROSZENIE
Wybierz konkretne pakiety z naszej oferty i pozwól skorzystać obdarowanym   z usług Malinowego Zdroju.
2. BON
Wykup bon kwotowy* o wartości 500 zł lub 1000 zł i pozwól bliskim decydować. Bon jest do wykorzystania we wszystkich obiektach sieci Malinowe Hotele na dowolne usługi.

Jak dokonać zakupu?
Należy wpłacić odpowiednią kwotę na konto bankowe Hotelu (uprzednio kontaktując się z działem marketingu).
Po zaksięgowaniu wpłaty zaproszenie/bon zostanie wysłany listem poleconym priorytetowym na wskazany adres.

Zapraszamy do kontaktu z działem marketingu:
  • marketing@malinowyzdroj.pl lub pod numerem tel. 41 370 40 04
  • alachut@malinowyzdroj.pl lub pod numerem tel. 41 370 40 01
DANE DO PRZELEWóW BANKOWYCH:
Malinowe Hotele Sp. z o. o. ul. Leśna 7, 28-131 Solec – Zdrój
Bank Polskiej Spółdzielczości O / Kielce
25-502 Kielce, ul. Planty 8
Nr konta: 57 1930 1800 2630 0601 1451 0001

W tytule przelewu proszę wpisać:
- "Zaproszenie MZ" w przypadku wyboru konkretnego pakietu, 
- "Bon" w przypadku bonu kwotowego (500 zł lub 1000 zł)
oraz nazwisko zamawiającego.


Regulamin Bonów Podarunkowych kwotowych
I. Warunki ogólne
1. Wydawcą Bonu Podarunkowego (zwanego dalej Wydawcą) jest firma Malinowe Hotele Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Zdroju, ul. Leśna 7,  NIP 678–14-01-345, REGON 351061573, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000157282, o kapitale zakładowym w wysokości 18 311 500,00 zł. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Bonu Nabywcy (Nabywca – osoba zamawiająca Bon i dokonująca płatności) oraz do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu za produkty i usługi świadczone przez  obiekty należące do Wydawcy a nabywane przez Okaziciela Bonu (Okaziciel – osoba posiadająca bon). 
2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu.
3. Wartość Bonów oraz wzory opublikowane są na stronie internetowej www.malinowehotele.pl
4. Bon może być wykorzystany wyłącznie do nabywania produktów i usług w obiektach należących do Wydawcy.
5. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.
6. Posiadacz bonu podarunkowego jest uprawniony do jego wykorzystania w terminie określonym na dokumencie Bonu podarunkowego. 
7. Niewykorzystanie Bonu podarunkowego, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności Bonu podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
8. Wystawienie Bonu następuje po zaewidencjonowaniu środków pieniężnych (wielokrotność 500 zł) na rachunku firmy Malinowe Hotele Sp. z o.o. Istnieje możliwość płatności gotówką, przelewem lub kartą płatniczą. 
Ponadto bony mogą zostać wydane na podstawie porozumienia barterowego, poświadczanego kompensatą.  
9. Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Do Bonu Podarunkowego wydawana jest dla Nabywcy Nota Księgowa dokumentująca zakup Bonu/Bonów. Dokument sprzedaży – Faktura VAT wystawiana jest na rzecz Nabywcy w momencie wykonania usługi bądź wydania towaru przez Wydawcę. 

II. Realizacja Bonu Podarunkowego
1. Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Bonu Podarunkowego na towary lub/i usługi będące w wybranym obiekcie należącym do sieci Malinowe Hotele sp. z o.o.  
W obiekcie Baseny Mineralne bon można wykorzystać tylko w jednym z działów /strefa basenowa lub restauracja lub przychodnia Centrum Zdrowia/ i nie ma możliwości łączenia usług z pozostałych. 
2. Każdy Bon wyposażony jest w unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Wydawcy. Widniejący na Bonie kod jest jednorazowy i można skorzystać  z niego tylko jeden raz w tylko jednym obiekcie.
3. Bony Podarunkowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości, bądź w wartości wyższej niż wartość bonu. Nadwyżkę można opłacić w obiekcie, w którym realizowany jest Bon Podarunkowy gotówką lub kartą płatniczą.
4. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Bonu Podarunkowego Wydawca nie zwraca różnicy.
5. Wydawca nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie Bonów Podarunkowych przez Klienta. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane.
6. Wydawca Zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży towarów/usług na podstawie Bonów Podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Bon Podarunkowy uznawany jest za nieważny, bez prawa klienta do  otrzymania bonu zastępczego.
7. Zabrania się odsprzedawania bonów podarunkowych osobom trzecim.

III. Postanowienia końcowe
1. Nabywca jak również Okaziciel Bonu Podarunkowego mają obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptować jego treść w całości i zobowiązują się przestrzegać jego zapisów.Prezent - Voucher do SPARezerwacja telefoniczna

+48 41 370 4000Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o leczeniu uzdrowiskowym, atrakcjach regionu i promocyjnych cenach w Malinowym Zdroju zapisz się do naszego newslettera. Klikając "Zapisz się" zgadzasz się z następującą treścią: "Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)"

skocz do góry
Hotel**** Medical Spa Malinowy Zdrój
ul. Leśna 7, 28-131, Solec-Zdrój, woj. Swiętokrzyskie
Tel. 41 370 4000
realizacja