Nagrody Najlepsze Medyczne SPA
Głosowanie Prestige SPA Awards


Wędkarstwo

ZAPRASZAMY DO WĘDKOWANIA W SOLCU-ZDROJU

Gorąco zachęcamy wszystkich miłośników amatorskiego połowu ryb do skorzystania z możliwości wędkowania nad zalewem w Solcu-Zdroju. Zalew położony jest w odległości ok. 200 m od Hotelu Malinowy Zdrój. Połowy ryb należy poprzedzić obowiązkowym wykupieniem składki zgodnie z tabelą umieszczoną w poniższym Regulaminie połowu ryb. Składki można uiszczać u Pana Łukasza Koper kontaktując się z nim pod numerem telefonu: 518 663 125, 41 377 63 71 lub pod adresem Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Bud-Mix, Wełnin 72, 28-131 Wełnin.REGULAMIN POŁOWU RYB NA ZBIORNIKU W SOLCU-ZDROJU

§1
Użytkownikiem zbiornika jest Urząd Gminy w Solcu Zdroju, a gospodarzem łowiska jest Terenowe Koło Wędkarskie w Solcu Zdroju.

§2
Do połowu ryb uprawnieni są członkowie TKW w Solcu Zdroju po opłaceniu należnej składki. Osoby dokonujące po raz pierwszy opłaty całorocznej zobowiązane są do uiszczenia jednorazowej opłaty wpisowej.

§3
Osoby nie zrzeszone mają prawo do wędkowania po wykupieniu składki na wędkowanie zgodnie z tabelą opłat określoną w §17.

§4
Składki na zagospodarowanie i ochronę zbiornika nie podlegają zwrotowi, a jej wysokość ustala Walne Zgromadzenie Sekcji.

§5
Połów ryb odbywa się zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb i Regulaminem łowiska.

§6
Wędkarz przebywający na łowisku jest zobowiązany do:
1.  bezwzględnego przestrzegania w/w regulaminu
2.  stosowania się do zaleceń gospodarza łowiska, który ma prawo do kontroli połowów oraz ilości złowionych ryb w każdej chwili, jeśli uzna to za konieczne
3.  siatka do przechowywania ryb znajduje się na stanowisku wędkującego
4.  po złowieniu kompletu ryb wędkarz jest zobowiązany opuścić łowisko
5.  parkowania samochodu tylko w wyznaczonych miejscach !!

§7
Osoby wędkujące na łowisku posiadają prawo kontroli prawidłowości połowów innych wędkarzy.

§8
Zabrania się połowu ryb ze sprzętu pływającego.

§9
W okresie od 1 maja do 30 września obowiązuje zakaz łowienia na zbiorniku nr 1 (rekreacyjnym) w godz. od 10.00 do godz. 22.00. Natomiast na zbiorniku nr 2 wolno łowić od świtu do zmierzchu.

§10
Obowiązuje bezwzględny zakaz patroszenia i obierania złowionych ryb na łowisku.

§11
Łowisko jest udostępnione przez cały rok, z wyjątkiem okresu określonego w § 12.

§12
Gospodarz łowiska zastrzega sobie prawo do okresowego 14 dniowego wyłączenia łowiska z połowów w związku z jego zarybianiem.

§13
Zarząd Sekcji nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób wędkujących oraz ich sprzęt.

§14
Środki uzyskane ze składek przeznaczone będą na ochronę, utrzymanie i zarybianie łowiska.

§15
W przypadku ujawnienia naruszeń niniejszego Regulaminu i RAPR, pozwolenie na wędkowanie będzie natychmiast cofnięte, co skutkuje zakazem połowu ryb na łowisku w danym sezonie.

§16
Zarząd Sekcji zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach do prowadzenia zmian w Regulaminie w trakcie trwania sezonu połowów.

§17
Wprowadza się wymiary i limity ochronne dla:
  • karpia od 40 cm, oraz powyżej 70 cm,
  • karp 1 szt. dziennie,
  • szczupaka do 55 cm – 1 szt. dziennie,
  • amura do 60 cm – 1 szt. dziennie,
  • tołpygi do 50 cm – 1 szt. dziennie,
  • sandacza do 55 cm – 1 szt. dziennie,
  • kleń do 35 cm – 1 szt. dziennie,
  • lin do 40 cm – 1 szt. dziennie.
Suma dziennego połowu ryb limitowanych nie może przekroczyć 2 szt. z wyłączeniem karasia którego limit dzienny wynosi 5 szt. Pozostałe gatunki ryb zgodnie z limitami i zasadami określonymi w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb.

§18
Składka na ochronę i zagospodarowanie łowiska wynosi:
1. Członkowie TKW Gminy Solec Zdrój: dorośli (150 zł), młodzież do 18 lat (65 zł).
2. Członkowie TKW z poza Gminy Solec Zdrój: dorośli (150 zł), młodzież do 18 lat (75 zł).
3. Opłaty czasowe: 1 dzień (20 zł), do 3 dni (45 zł), do 7 dni (60 zł), do 1 miesiąca (90 zł)
4. Nie zrzeszeni z poza Gminy Solec Zdrój: Cały rok (180 zł)
5. Opłata wpisowa (osoby dokonujące wpłaty całorocznej po raz pierwszy oraz mające przerwę w opłatach powyżej jednego roku): jednorazowa (50 zł)

§19
Osoba wędkująca na łowisku musi posiadać przy sobie aktualne pozwolenie do połów ryb na łowisko w Solcu Zdroju.

§20
Osoba wędkująca zobowiązana jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 metrów, bez względu na stan jaki zastała przed rozpoczęciem połowu.

§21
W pozostałych nie uregulowanych Regulaminem sprawach obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.

Tel. 518 663 125
W godzinach od 7:00 do 16:00
41 377 63 71

WędkarstwoRezerwacja telefoniczna

+48 41 370 4000Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o leczeniu uzdrowiskowym, atrakcjach regionu i promocyjnych cenach w Malinowym Zdroju zapisz się do naszego newslettera. Klikając "Zapisz się" zgadzasz się z następującą treścią: "Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)"

skocz do góry
Hotel**** Medical Spa Malinowy Zdrój
ul. Leśna 7, 28-131, Solec-Zdrój, woj. Swiętokrzyskie
Tel. 41 370 4000
realizacja