Notice: Undefined index: switch in /malinowyzdroj/classes/www_config.php on line 57
Prezent - Voucher do SPA - Hotel medical spa świętokrzyskie, uzdrowisko, Solec Zdrój - rehabilitacja kręgosłupa - spa
medical spa świętokrzyskie, uzdrowisko, Solec Zdrój - rehabilitacja kręgosłupa - spa

Wyjątkowy pomysł na Prezent. Odpoczynek w SPA

Ślub, rocznica a może urodziny???

Wykup zaproszenie do Malinowych Hoteli i wynagrodź zdrowiem miłość swoich bliskich.

Dajemy Ci dwa rozwiązania aby dopasować się do Twoich potrzeb:
1. Wybierz konkretne pakiety z naszej oferty i pozwól skorzystać obdarowanym z usług Malinowego Zdroju. 
2. Wykup bon kwotowy* o wartości 500zł lub 1000zł i pozwól bliskim decydować samemu. 

Aby dokonać zakupu należy wpłacić odpowiednią kwotę na nasze konto bankowe (uprzednio kontaktując się z działem marketingu). Po zaksięgowaniu wpłaty zaproszenie zostanie wysłane listem poleconym priorytetowym. 

Szczegóły dotyczące sprzedaży VOUCHERóW upominkowych:

DANE DO PRZELEWU:
57 1930 1800 2630 0601 1451 0001
Malinowe Hotele Sp. z o.o.
ul. Leśna 7
28-131 Solec Zdrój

W tytule przelewu proszę wpisać:
- "Zaproszenie MZ" w przypadku wyboru konkretnego pakietu, 
- "Bon" w przypadku bonu kwotowego (500zł lub 1000 zł)
oraz nazwisko zamawiającego.
* Bony po wcześniejszej rezerwacji można realizować we wszystkich obiektach należących do sieci Malinowe Hotele.Regulamin Bonów Podarunkowych kwotowych
I. Warunki ogólne
1. Wydawcą Bonu Podarunkowego (zwanego dalej Wydawcą) jest firma Malinowe Hotele Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Zdroju, ul. Leśna 7,  NIP 678–14-01-345, REGON 351061573, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000157282, o kapitale zakładowym w wysokości 18 311 500,00 zł. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Bonu Nabywcy (Nabywca – osoba zamawiająca Bon i dokonująca płatności) oraz do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu za produkty i usługi świadczone przez  obiekty należące do Wydawcy a nabywane przez Okaziciela Bonu (Okaziciel – osoba posiadająca bon). 
2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu.
3. Wartość Bonów oraz wzory opublikowane są na stronie internetowej www.malinowehotele.pl
4. Bon może być wykorzystany wyłącznie do nabywania produktów i usług w obiektach należących do Wydawcy.
5. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.
6. Posiadacz bonu podarunkowego jest uprawniony do jego wykorzystania w terminie określonym na dokumencie Bonu podarunkowego. 
7. Niewykorzystanie Bonu podarunkowego, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności Bonu podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
8. Wystawienie Bonu następuje po zaewidencjonowaniu środków pieniężnych (wielokrotność 500 zł) na rachunku firmy Malinowe Hotele Sp. z o.o. Istnieje możliwość płatności gotówką, przelewem lub kartą płatniczą. 
Ponadto bony mogą zostać wydane na podstawie porozumienia barterowego, poświadczanego kompensatą.  
9. Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Do Bonu Podarunkowego wydawana jest dla Nabywcy Nota Księgowa dokumentująca zakup Bonu/Bonów. Dokument sprzedaży – Faktura VAT wystawiana jest na rzecz Nabywcy w momencie wykonania usługi bądź wydania towaru przez Wydawcę. 

II. Realizacja Bonu Podarunkowego
1. Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Bonu Podarunkowego na towary lub/i usługi będące w wybranym obiekcie należącym do sieci Malinowe Hotele sp. z o.o.  
W obiekcie Baseny Mineralne bon można wykorzystać tylko w jednym z działów /strefa basenowa lub restauracja lub przychodnia Centrum Zdrowia/ i nie ma możliwości łączenia usług z pozostałych. 
2. Każdy Bon wyposażony jest w unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Wydawcy. Widniejący na Bonie kod jest jednorazowy i można skorzystać  z niego tylko jeden raz w tylko jednym obiekcie.
3. Bony Podarunkowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości, bądź w wartości wyższej niż wartość bonu. Nadwyżkę można opłacić w obiekcie, w którym realizowany jest Bon Podarunkowy gotówką lub kartą płatniczą.
4. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Bonu Podarunkowego Wydawca nie zwraca różnicy.
5. Wydawca nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie Bonów Podarunkowych przez Klienta. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane.
6. Wydawca Zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży towarów/usług na podstawie Bonów Podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Bon Podarunkowy uznawany jest za nieważny, bez prawa klienta do  otrzymania bonu zastępczego.
7. Zabrania się odsprzedawania bonów podarunkowych osobom trzecim.

III. Postanowienia końcowe
1. Nabywca jak również Okaziciel Bonu Podarunkowego mają obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptować jego treść w całości i zobowiązują się przestrzegać jego zapisów.