Notice: Undefined index: switch in /malinowyzdroj/classes/www_config.php on line 57
Rezerwacja - Kontakt medical spa świętokrzyskie, uzdrowisko, Solec Zdrój - rehabilitacja kręgosłupa - spa
medical spa świętokrzyskie, uzdrowisko, Solec Zdrój - rehabilitacja kręgosłupa - spa

Rezerwacja

REZERWACJA
W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

Recepcja Hotelu:
tel. 41 370 40 00, 41 370 40 03
mob. 512 400 555, 512 400 777

Fax. 41 370 40 02
e-mail: recepcja@malinowyzdroj.pl
            rezerwacja@malinowyzdroj.pl

Dział Marketingu:
41 370 40 04
41 370 40 05

Fax. 41 370 40 13
e-mail: marketing@malinowyzdroj.pl
            alachut@malinowyzdroj.pl
            lachut@malinowyzdroj.plAdres Hotelu:

Hotel**** Medical Spa Malinowy Zdrój
ul. Leśna 7, 28-131 Solec-Zdrój

Siedziba Firmy oraz dane do przelewów bankowych:

Malinowe Hotele Sp. z o. o. ul. Leśna 7, 28-131 Solec – Zdrój
Bank Polskiej Spółdzielczości O / Kielce
25-502 Kielce, ul. Planty 8
Nr konta: 57 1930 1800 2630 0601 1451 0001

W przypadku przelewów zagranicznych:
IBAN: PL 57 1930 1800 2630 0601 1451 0001
Swift code: POLUPLPR/BIC code: POLUPLPR

NIP 678-14-01-345 
REGON 351061573
KRS 0000157282
BDO 000069123

Wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000157282 o kapitale zakładowym w wysokości 18.311.500,00 zł.