Notice: Undefined index: switch in /malinowyzdroj/classes/www_config.php on line 57
Metody terapii - Co i jak leczymy - Kinezyterapia medical spa świętokrzyskie, uzdrowisko, Solec Zdrój - rehabilitacja kręgosłupa - spa
medical spa świętokrzyskie, uzdrowisko, Solec Zdrój - rehabilitacja kręgosłupa - spa

Metody terapii

Medycyna ortopedyczna wg Criax’a

Przez zaproponowany w metodzie wywiad i badanie kliniczne uzyskujemy kompletną informację na temat badanego pacjenta. Symptomy i objawy są interpretowane i skatalogowane w formie „wzorców klinicznych” (czyli szczególnych zachowań zaburzeń lub grup zaburzeń).Dla wielu zaburzeń metoda oferuje lokalne, bezpośrednie, sprawne i korzystne ekonomicznie leczenie. Różnicowanie można przeprowadzić przez szczegółowy wywiad i badanie funkcjonalne. Myśląc klinicznie zgodnie z zasadami medycyny ortopedycznej wg Cyriax’a mamy doskonałe możliwości diagnostyki różnicowej. Dokładną lokalizację podrażnionych struktur można poznać albo przez obecność objawów lokalizujących albo przez palpację.
 
Zastosowanie:

Terapia manualna wg Ackermann’a

Możliwości jakie niesie ze sobą metoda dr Ackermann’a są ogromne. Metoda diagnozy i terapii wg koncepcji Ackermanna, jest obecnie jedną z najbardziej skutecznych i komplementarnych metod leczenia manualnego.
Wyróżnia się ona szybką i celową diagnostyką, a postępowanie terapeutyczne jest tu precyzyjne i dokładne. Wykonując zabieg terapeuta bardzo dokładnie wie co chce osiągnąć i dlaczego. Nie ma tu miejsca na przypadkowe zabiegi. W praktyce terapia wymaga szerszego spojrzenia na przyczyny dolegliwości i ich złożoność. Kompensacja, którą rozpoczął „zablokowany” staw wymaga od terapeuty adekwatnego postępowania. Poszczególne techniki zabiegowe w tej metodzie ograniczają się dokładnie do jednego segmentu, dlatego zostaje „odblokowany” tylko i wyłącznie ten kręg, który powoduje dolegliwości bólowe u pacjenta.

Zalety metody dr Ackermann’a:
   dobrze wykonany zabieg nie wymaga od terapeuty dużej siły

FOI

 czyli FUNKCJONALNA OSTEOPATIA I INTEGRACJA,


jest niezależną metodą terapii narządu ruchu. Wynika z idei, że wszystkie stawy organizmu są ze sobą wzajemnie powiązane. Stanowi niezależną koncepcję terapeutyczną w zakresie osteopatii i terapii manualnej. FOI® poprzez holistyczny sposób podejścia do pacjenta  jest terapią całego ciała. Zakłada ona, że na problem, który powstał w aparacie ruchu, organizm człowieka reaguje jako całość. Ludzkie ciało zmuszone zostaje skompensować w jakiś sposób powstałe zaburzenie. Praktyka pokazuje, iż mechanizmy kompensacyjne są rozproszone po całym ciele, do tego zawsze według ustalonego wzorca.
Zalety FOI:

Metoda wg Briana Mulligana

Koncepcja diagnostyczno-terapeutyczna mobilizacji stawowej połączonej z ruchem. „NAG’s”, „SNAG’s”, „odwrotne NAG’s” oraz mobilizacje połączone ruchem /tzw. MWM’s/. Są to techniki działające bezpośrednio na stawy, a pośrednio na układ nerwowo-mięśniowy. Nowatorskie podejście jego konceptu polega m.in. na połączeniu ruchu biernego wykonywanego przez terapeutę i ruchu czynnego wykonywanego przez pacjenta.
Atutem koncepcji Mulligana jest:

Medical Taping Concept

Podstawowe zasady Tapingu Medycznego (Medical Taping Concept) wywodzą się z Japonii i Korei, gdzie w latach 70-tych powstała koncepcja całej metody.Metoda ta polega na aplikacji na ciele, w ściśle określony sposób, specjalistycznego elastycznego plastra. Nalepiony plaster jest źródłem bodźców wyłącznie mechanicznych (nie jest nasączony żadnym lekiem) i w zależności od rodzaju plastra, sposobu i miejsca aplikacji, ma różnorakie oddziaływanie.                                                                                        
Zastosowanie:

PNF - podstawowy i rozwijający

Istotę koncepcji PNF zawarto w nazwie: proprioceptywne (dotyczące receptorów ciała) nerwowo-mięśniowe torowanie (ułatwianie, facilitowanie) ruchu. PNF proponuje pacjentowi terapię bezbolesną i funkcjonalną, to znaczy zgodną z potrzebami ruchowymi zgłaszanymi przez chorego 
i wzorowaną na naturalnych ruchach zdrowego człowieka. Zgodnie z koncepcją PNF badanie 
i terapia stanowią integralną całość i wzajemnie się uzupełniają. PNF proponuje ruchy naturalne, które przebiegają trójpłaszczyznowo i są zbliżone do czynności dnia codziennego. Uwzględnienie podczas planowania terapii potrzeb ruchowych i problemów zgłaszanych przez chorego przynosi wiele korzyści i czyni z PNF metodę przyjazną dla pacjenta, opartą na bezbolesnej pracy, wykorzystującej silne odcinki ciała i umiejętności chorego do ułatwiania reedukacji utraconych funkcji. PNF gwarantuje również wysoki poziom edukacji pacjenta, oparty na współuczestnictwie w planowaniu terapii oraz kontynuacji ćwiczeń w formie programu domowego, przy niewielkich wymaganiach sprzętowych.

Metoda McKenziego

Metoda McKenziego to metoda diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa pochodzenia mechanicznego. Stosowana jest u pacjentów cierpiących na chorobę przeciążeniową kręgosłupa (bóle krzyża, bóle karku, lumbago, dyskopatia, rwa kulszowa, rwa ramienna). Oferuje ona pacjentom system samodzielnego radzenia sobie z bólem. System oparty jest na dokładnej i szczegółowej diagnozie zespołu bólowego, odpowiednich ćwiczeniach (indywidualnie dobranych dla każdego pacjenta) wykonywanych pod kontrolą terapeuty oraz samodzielnie w domu, jak również na profilaktyce bólów kręgosłupa -terapeuta uczy pacjenta jak ma on funkcjonować, na co dzień (jak wstawać, siedzieć, pracować, ubierać się, itp.) aby sobie nie szkodzić. Metoda McKenziego jest skuteczna, ponieważ jej działanie ukierunkowane jest na przyczynę bólu a nie jedynie na objaw. Skuteczność metody uzależniona jest od wielkości uszkodzenia w obrębie kręgosłupa oraz od zaangażowania pacjenta w proces leczenia. Końcowym celem terapii jest pozbycie się dolegliwości bólowych, przywrócenie pełnej funkcji kręgosłupa, oraz zminimalizowanie ryzyka nawrotów choroby.

Terapia Manualna - Szkoła Niemiecka

Terapia manualna zajmuje się leczeniem odwracalnych zaburzeń funkcjonalnych narządu ruchu spowodowanych przez zmiany w stawach, mięśniach i nerwach w obrębie kręgosłupa i kończyn. Metoda ma zastosowanie w przypadkach: bólów odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa, zespołu bolesnego barku, rwy kulszowej, zapaleń ścięgien i mięśni, parestezji kończyn, ograniczeń ruchomości stawowej, nerwobólów. Dzięki szerokiemu wachlarzowi technik terapeutycznych, pozwala na terapię wielu dysfunkcji i przynosi pozytywne efekty.

Współczesne metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich

Metoda powstała poprzez połączenie wielu sposobów diagnozowania i leczenia tkanek miękkich oraz rozmaitych aspektów terapii. Pozwala to na całościowe podejście do problemu dysfunkcji systemu mięśniowo – powięziowego. Nieodzownym elementem sukcesu terapeutycznego jest kwestia autoterapii pacjenta.

Kinesiology Taping

Kinesiology Taping polega na oklejeniu wybranej części ciała (mięśni lub stawów) specjalnym plastrem. Twórcą tej metody  jest japoński chiropraktyk Dr Kenzo Kase.  Metoda ta ma doskonale zastosowanie w sporcie i rehabilitacji. Aplikacja plastra zmniejsza patologiczne napięcie mięśni, poprawia (ułatwia) ich funkcję, poprawie mikrokrążenie, aktywuje system limfatyczny  zmniejszając obrzęki, wspiera funkcję stawów i zmniejsza ból.
Dzięki tej metodzie możliwe jest osiągniecie doskonałych rezultatów poprzez działanie sensoryczne plastrów kinesiology tape, które mają właściwości zbliżone do naszej skóry. Plaster kinesiology tape można stosować w:
•    fizjoterapii,
•    walce z bólem, obrzękami,
•    w terapii blizn,
•    w  sporcie
•    u kobiet w ciąży,
•    zaburzeniach neurologicznych,
•    terapii pooperacyjnej,
•    w ortopedii,
•    pediatrii,
•    i wielu innych