Notice: Undefined index: switch in /malinowyzdroj/classes/www_config.php on line 57
Praca - Kontakt medical spa świętokrzyskie, uzdrowisko, Solec Zdrój - rehabilitacja kręgosłupa - spa
medical spa świętokrzyskie, uzdrowisko, Solec Zdrój - rehabilitacja kręgosłupa - spa

Praca w Malinowym Zdroju

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres: kariera@malinowehotele.pl oraz umieszczenie w CV klauzuli OŚWIADCZENIA WYRAŻENIA ZGODY. Dokumenty nie posiadające klauzuli nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

Spółka zastrzega sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i jednocześnie informujemy, że dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji, chyba, że osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych w kolejnych procesach rekrutacyjnych.

Oświadczenia, o których mowa powyżej ,mogą być zawarte w CV w następujący sposób:

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym na potrzeby aktualnie prowadzonej rekrutacji przez Malinowe Hotele Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu-Zdroju (28-131) przy ul. Leśnej 7, (dalej jako: „Administrator”).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Malinowe Hotele Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu-Zdroju (28-131) przy ul. Leśnej 7, (dalej jako: „Administrator”).

*  Zgoda jest wymagana do wzięcia udziału w aktualnie prowadzonej  rekrutacji.

Informacja o Administratorze Danych Osobowych:
Informujemy, że Malinowe Hotele Sp. z o.o.  z siedzibą w Solcu-Zdroju (28-131), przy ul. Leśnej 7 jest Administratorem Danych osób przystępujących do procesu rekrutacji. Kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@malinowehotele.pl: Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji, w tym realizacji praw osób, których dane dotyczą znajdują się na stronie podmiotowej w zakładce https://www.malinowehotele.pl/malinowyzdroj/pl,page,Obowiazek_informacyjny,302,.html lub w siedzibie Administratora.